Syng

Musikk er bra for alle.

Nå er det slik her i verden at folk oppfatter ting ulikt og ser verden med forskjellige øyne. Noe som kan virke naturlig og selvklart for en, kan virke helt annerledes for en annen. Men vi alle kan vel være enige i at musikk er noe av det mest vidunderlige som er skapt på denne jorden, som vi mennesker har klart å mestre. Det har ingenting å si hva slags type musikk en liker, være det seg opera eller heavy metall, klassisk musikk eller hard techno. Om musikk rører deg, så er det bra musikk. Det er den beste definisjonen som en kan gi musikk.

Siden det å skape lyd i seg selv ikke er så vanskelig så må man heller anerkjenne kunsten av å lage musikk som folk nyter. Man har gjort arkeologiske funn som tilsier at mennesker har laget en form for musikk for 40 000 år siden. Så det er jo noe som mennesker har hatt lyst til å gjøre og som vi nyter å høre på. Det er mye som kan bli sagt for å definere hvordan musikk blir laget. Blant annet så må man ha en tone, man må finne rytmen til en sang og man må ha et instrument. Et instrument er ikke alltid nødvendig da man kan lage lyder selv, med sin egen kropp, men da blir vel kroppen definert som et instrument. Man behøver heller ikke å ha sang, da det ikke er den bestemmende faktoren om det er musikk eller ikke. Den bestemmende faktoren er hvorvidt det er lyd som er i rytme.

Det er mange ulike sjangere innen musikk og alle er like valide og gyldige som andre. Det er ingenting som gjør country musikk til noe dårligere enn r&b for eksempel, utenom øret til lytteren. Musikk har jo forandret seg mye gjennom årene, da hvor det før var en kulturell begivenhet eller sett på som en kunstform, så har det nå i stor grad blitt kommersialisert. Det har blitt en hel industri på grunn av alle pengene som er involvert i det. Det betyr at man får mye mer musikk enn hva man har fått tidligere, men om det er like bra kvalitet på alt som blir lagt ut, det er åpent for debatt. Det som er bra med det er at det gjør at det finnes mye musikk til alle mulige mennesker og deres smaker. Om du går på Spotify for eksempel så ser du at utvalget på musikken der, og på de ulike sjangrene, er enormt. Det kan bare være positivt. Det gjør også at artister som ellers ikke kan nå ut til så mange har en plattform som gjør det enklere for dem å få et bredere publikum.

sociallyviral