Uncategorized

Musikk er balsam for sjelen

Mennesket beveges av musikk, og det rører ved det emosjonelle på plan man ikke alltid kan forklare. Siden mennesket begynte å tråkke rundt på vår planet har musikk og rytmer vært en del av hverdagen – ofte i forbindelse med religiøse ritualer, men også som underholdning. Musikk trenger ikke bare vekke emosjonelle reaksjoner, men kan også ha en effekt på helsen vår.

Musikk som beroligende medisin

Mange hevder at dagens samfunn har et problem med overmedisinering – at det rett og slett skrives ut for mye medisiner der annen behandling kan benyttes. Medisiner kan rette opp mye i kroppen, men det kan også ha negative bivirkninger. Amerikanske forskere har i en ny studie konkludert med at det finnes mange tilfeller hvor man heller kan benytte musikk enn beroligende medisiner.

Amerikanernes studie viste at pasienter som fikk lytte til musikk heller enn å bli gitt beroligende medisiner hadde nesten like dempet nervøsitet før operasjon som de som ble gitt medisiner. Det antas også at man kunne fått enda tydeligere resultater om pasientene selv hadde fått velge musikk. Den store fordelen med musikk framfor medisiner er at det finnes ingen bivirkninger, og man utsetter ikke kroppen for stoffer den må fordøye.

Øker kreativiteten

Å lytte til glade toner når man arbeider, kan øke kreativiteten. Lytter man til musikk som er oppkvikkende og positiv får man en stimuli av evnen til å produsere nye ideer. Dette gjelder ikke bare i klassiske kreative sammenhenger som innen kunstfelt, men anbefales også innenfor akademiske felt, som f.eks. utdanning og forskning, samt i arbeidslivet generelt.

Også her spiller individualitet en stor rolle. Det som er glad musikk for noen, kan oppleves som slitsom musikk for andre. Så for å øke egen kreativitet må man velge musikk som gjør en selv glad og oppkvikket.

Festival er vitamininnsprøytning

Man hører ofte festivaldeltakere skryte av den glade stemningen på musikkfestivaler, og man kan undres over at det ikke skjer flere voldelige hendelser på musikkfestivaler – det er tross alt tusenvis av mennesker samlet tett på et lite område. De faste deltagerne insisterer likevel på at det er en nærmest magisk stemning på festivaler, og mange velger å ta kontakt med centum.no for å finansiere festivalsommeren.

Forskere mener at den boblende stemningen på festivaler er bra for kroppen vår, og den kan fremkalle en kjemisk reaksjon i kroppen på lik linje med den vi får av sjokolade og sex – med andre ord: utelukkende bra for kroppen.

Musikk mot angst

Som nevnt kan musikk være beroligende, men den kan også benyttes som virkemiddel mot angst. Dessverre sliter mange med angst, noe som påvirker hverdagen, det sosiale livet og psyken. Mennesker som sliter med angst, opplever positiv demping av angsten av å høre på rolig musikk. Man ser også en sammenheng i at rolig musikk demper hjerterytmen og får en til å slappe av.